Virtualna asistentica

POVEĆANI NEOPOREZIVI PRIMICI ZA 2022. GODINU

POVEĆANI NEOPOREZIVI PRIMICI ZA 2022. GODINU

Logo_VA_Maja - Apple touch 180x180

POVEĆANI NEOPOREZIVI PRIMICI ZA 2022. GODINU

NOVČANE NAGRADE, BOŽIĆNICE, OTPREMNINE TE OSTALI PRIMICI KOJI SU OVE GODINE DOČEKALI SVOJE POVEĆANJE.

Vlada Republike Hrvatske je ove godine promijenila Pravilnik o porezu na dohodak tj. izmijenila u članku 7. nekoliko stavaka.

Ovim Pravilnikom je omogućena povećana isplata neoporezivih primitaka zaposlenicima za 2022. godinu propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak.

  • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje
  • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn godišnje
  • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kn na 10.000,00 kn

Kolika je naknada za korištenje privatnog vozila

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe poslodavac je zaposleniku od 01.10.2022. godine isplatit 3,00 kn/km u odnosu na prijašnjih 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

Isplata razlike neoporezivog iznosa

Ako su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika za 2022. godinu djelomično ili u cijelosti iskorišteni neoporezivi iznosi se može neoporezivo isplatit samo razlika između neoporezivih iznosa.

Što se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine

Novčana paušalna naknada za prehranu

Od 1.1.2023. se mijenja način određivanja neoporezive naknade za prehranu. Neoporezivi dio će bit određen na mjesečnoj razini umjesto do sada na godišnjoj razini te će iznosit 500.00 kuna mjesečno u novcu odnosno 1.000,00 kn u naravi na temelju vjerodostojnih isprava. Ukupna novčana paušalna naknada tako može iznositi do 6.000 kuna godišnje. Moći će se odjednom neoporezivo isplatit primitak za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja.

Iznos neoporezivih primitaka za 2022. godinu

Maksimalan iznos po zaposleniku može iznosit 19.500,00 kn bez troškova prijevoza ili otpremnine.

Sve neoporezive primitke možete pogledati ovdje, a izmijenjeni Pravilnik stupio je na snagu 01.10.2022. godine.

Angažirajte virtualnog asistenta i stvorite više vremena za sebe!
error: Sadržaj je zaštićen !!