Naziv poduzeća: LOGISTIC CARE j.d.o.o.

Adresa: Koletići 2, 10430 Samobor

OIB: 52395127563

Godina osnivanja: 2013.

Poslovna banka: Erste Bank d.d.

IBAN: HR912402006-1100762150

SWIFT/BIC: ESBCHR22