Virtualna asistentica

Dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje cijena

Logo_VA_Maja - Apple touch 180x180

Što znači dvojno iskazivanje cijena?

Dvojno iskazivanje cijena podrazumijeva da uz dosadašnje iskazivanje iznosa robe ili usluge u kunama, mora bit i ukupni iznos iskazan u eurima.

Koji je fiksni tečaj konverzije?

Fiksni tečaj konverzije iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK, kojeg je odredilo Vijeće Europske unije dana 12. srpnja 2022.

Početak dvojnog iskazivanja cijena?

Obveza dvojnog iskazivanja započinje 5. rujna 2022.

S danom uvođenja eura počinje i razdoblje dvojnog optjecaja u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja. Trajat će 2 tjedna (14 dana od dana uvođenja eura).

Fizičke osobe će moći plaćati u kunama i eurima u tom razdoblju, a poslovni subjekti su dužni vraćati eure kada je to moguće.

Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na računu i na koga se odnosi?

Dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama obvezno je isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima (fizičkim osobama) u Republici Hrvatskoj.

Dvojno iskazivanje je iskazivanje cijena robe, usluga tako da su istodobno istaknuti u kunama i u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije. 1 EUR = 7,53450 HRK

Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno ponude, predujmove, račune i slične dokumente između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog poslovnog subjekta te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno dostavljati javnim tijelima.

Gdje je potrebno dvojno iskazivati cijenu robe i usluga?

Dvojno iskazivanje cijena potrebno je:

  • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi, odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi
    na internetskoj stranici
  • u ponudi na trajnom mediju
  • u obavijestima koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu
  • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge
  • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga
    putem drugih oblika iskazivanja cijena

Koje su obveze dvojnog iskazivanja prilikom prodaje putem internet trgovine?

Iskazivanje cijena na početnoj stranici
Iskazivanje cijena na prikazu samog proizvoda
Iskazivanje cijena prilikom prikaza sugeriranih proizvoda
Iskazivanje ukupnog iznosa pri završetku kupovine, iznos koji će potrošač trebati platiti
Iskazivanje ukupnog iznosa na potvrdi narudžbe

Razdoblje dvojnog iskazivanja cijena za sve prodajne djelatnosti u privatnom sektoru (trgovine, kafiće, uslužne djelatnosti, obrte)?

Razdoblje obveze dvojnog iskazivanja cijena (u kunama i eurima) prema potrošačima započinje 5. rujna 2022. a završava 31.12.2022.

Primjer dvojnog iskazivanjna na računu:

Kada Euro postaje službena valuta u republici Hrvatskoj?

Primjer dvojnog iskazivanjna na računu:
Dana 1.1.2023. godine euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Angažirajte virtualnog asistenta i stvorite više vremena za sebe!
error: Sadržaj je zaštićen !!